Hotel Kawallo****, Słubice k. Płocka
Przyjazd
Wyjazd

Kontakt

Hotel Kawallo

Miejscowość: Leonów 7a, 09-533 Słubice
Przy trasie: nr. 575
Punkt GPS: 52°22'53''N, 19°53'48''E''
kawallo@kawallo.pl

Recepcja
+48 602 19 85 98

Restauracja
+48 538 305 013

Eventy / Konferencje / Szkolenia
+48 24 387 18 19
+ 48 539 902 990

SPA & Wellness
+48 24 387 18 25
+48 664 462 479
spa.recepcja@kawallo.pl

Organizacja przyjęć weselnych
+48 539 902 990

 

Ultyma Sp. z o.o.
Leonów 7a, 09-533 Słubice
NIP: 774 30 59 218

Bank: Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Nr konta : 65 1240 3174 1111 0010 1809 6098

SWIFT PKOPPLPW
IBAN PL65 1240 3174 1111 0010 1809 6098

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług hotelu.

Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?
Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Ultyma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Leonów 7A, 09-533 Słubice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000303205

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów  podatkowych,
3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o0 świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu,
2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu,
4. Organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW, czy organy podatkowe, uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe:
1. Pozyskane w związku z  zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie hotelu. Ponadto, hotel udostępnia adres kawallo@kawallo.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowania?
Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

Wyznacz trasę
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij